Làm Hệ Thống Của Các Nhân Vật Phụ (ĐM/ Hệ Thống)

chap2

Cậu từ từ mở đôi mắt trĩu của mình ra thì xung quanh cậu là một màu đen và một có một điều nữa là……. Cậu không có hình thể!!! Nhưng cậu có thể cảm nhận được cơ thể của mình là một làn khói vô hình.

Cậu cũng nhận ra là ông 'thần' kia cũng 'có tâm' khi đưa thông tin để làm một 'hệ thống', và thông tin đó được hiện lên trêи bản thông tin và trêи đó ghi là.

-“xin chào hệ thống đặt cách số 007 đã đến với không gian riêng hệ thống và đây là một số câu hỏi về hệ thống nhưng trước hết xin hãy nhập tên……

Tên hệ thống 007:………”

-“……Tô Thất

-“và đây là câu hỏi đầu tiên

……..

1.Hệ thống 007 có muốn mở cửa hàng không?-“……. có thể từ chối sao……”

Cậu đành ngậm đắng nuốt cay nhấn vào đồng ý.

-“2.Hệ thống 007 có chấp nhận dùng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ không chống lại ý của các kí chủ hay không?Cậu thật muốn đấm chết ông 'thần' này nhưng đó chỉ là một suy nghĩ của cậu mà không là được gì.

Cậu cứ tiếp tục nhấn đồng ý này đến đồng ý khác nhưng cậu thật sự muốn đấm chết ông 'thần' này ngay khi bản thông tin này ra câu hỏi cuối cùng.

******************************

Tên: Mini_chan