Làm Hệ Thống Của Các Nhân Vật Phụ (ĐM/ Hệ Thống)

văn bản

Cậu*********chết do điện giật, và bị ông thần gì đó lừa làm hệ thống và thu thập những kí chủ nam phụ hoàn thành nhiệm vụ.

☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁

Tên: Akaisuki