editdammy

BookMark
editdammy 12 Chòm Sao 1x1 Bách Hợp BHTT BL Blackpink Boy Love BTS Cao H Cổ Đại Cổ Trang Đam Mỹ danmei ĐN Đồng Nhân Edit Fanfic Fanfiction Hài Hước Hệ Hiện Đại Học Đường jungkook Kinh Dị Lãng Mạn Ngôn Tình Ngọt Ngược NP Nữ Cường Sủng taehyung Tình Cảm Tình Yêu Trọng Sinh Xuyên Không

1 truyện
  • [EDIT] Thẳng Tắp – Thất Thế Hữu Hạnh

    [EDIT] Thẳng Tắp – Thất Thế Hữu Hạnh

    Tác giả:

    ˚ᆺ˚ Tác giả: Thất Thế Hữu Hạnh ˚ᆺ˚ Edit: Dền a.k.a Mạc - 漠 ˚ᆺ˚ Wordpress: https://tinyurl.com/yyxdk29n ˚ᆺ˚ Nguồn: Kho tàng Đam mỹ ˚ᆺ˚ Tình trạng: 78 chương Hoàn (Còn tôi vẫn lê …