kemkunken

3 truyện
 • Tiểu Hầu Gia

  Tiểu Hầu Gia

  Tác giả:

  Tác giả: Túy Tiếu Phù Sinh Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ công, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, …

 • Tiểu Hầu Gia

  Tiểu Hầu Gia

  Tác giả:

  Tác giả: Túy Tiếu Phù Sinh Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ công, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, …

 • Tiểu Hầu Gia

  Tiểu Hầu Gia

  Tác giả:

  Tác giả: Túy Tiếu Phù Sinh Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ công, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, …