BinhLamThuy

BookMark
1 truyện
  • [Đam Mỹ] Song kiếp như mộng

    [Đam Mỹ] Song kiếp như mộng

    Tác giả:

    Thể loại: Đam mỹ, sinh tử, trước ngược sau sủng, có ngọt có ngược, xuyên không. (???) công x Âm trầm nhược thụ Couple chính: Hàn Luân, Hàn Phong x Nghi …