_Erale_

BookMark
1 truyện
  • [EDIT] Tui bị quỷ bám càng !!! – Tú Sinh

    [EDIT] Tui bị quỷ bám càng !!! – Tú Sinh

    Tác giả:

    Tên gốc: 总有厉鬼想吃我软饭 Tác giả: Tú Sinh Dịch: Erale (Phương Anh) Beta: Cúc kiên cường Thể loại: Linh dị thần quái, ngọt sủng, hiện đại, 1×1, thích giả gái đi ăn vạ …